Hva kan avtales i en ektepakt?

EKTEPAKT, EKTEFELLER, DELINGSREGLENE, GAVE: Ektepakt brukes i to tilfeller: Hvis man vil gi en gave utover det vanlige, eller hvis man ikke er fornøyd med delingsreglene i ekteskapsloven.

Særlig ved skilsmisse – men i mange tilfeller også ved død – kan en ektepakt være av stor betydning for at gjenlevende/gjenværende ektefelle skal komme ut av det hele på en rimelig og fornuftig måte.

Skal en av ektefellene ha fullt eller delvis særeie, er en ektepakt helt nødvendig. Ektepakt kan også være nødvendig hvis man har flere kull barn (barn fra andre forhold, særkullsbarn).

Ektepakt kan også vurderes hvis den ene ektefellen er svært formuende eller den ene ektefellen har svært stor gjeld.

Det samme kan gjelde tilfeller der man er usikker på forholdet, og løsningen blir at man har særeie de første årene.

HVA KAN AVTALES?

Det er mange muligheter til forskjellige avtaler i en ektepakt. Dette står uttømmende regulert i ekteskapsloven, og det som ikke står der er det ikke lovlig å avtale.

Her er listen over muligheter:

  • Ektefeller kan avtale i ektepakt at det de eier eller senere skaffer seg, skal være særeie. Avtalen kan begrenses til å gjelde den ene ektefelles formue eller deler av den enes eller begge ektefellenes formue. Avtalen om særeie kan også gjøres tidsbegrenset eller betinget av at ektefellene ikke får felles livsarvinger.
  • Ektefeller kan bruke ektepakt til å avtale at særeie ikke skal gjelde ved den ene ektefellens død, bare ved skilsmisse.
  • Avtalen kan begrenses til bare å gjelde dersom en bestemt av ektefellene dør først.
  • Ektefeller kan avtale i ektepakt at den lengstlevende skal ha rett til å sitte i uskiftet bo med særeie eller med deler av særeie.
  • Ektefeller kan bestemme at reglene om skjevdeling – dvs at enkelte verdier i felleseiet skal gå direkte til den ene parten ved et senere skifte – ikke skal gjelde.
  • Avtalen om å droppe skjevdeling kan begrenses til å gjelde den ene ektefellens formue eller deler av den enes eller begge ektefellenes formue. Avtalen kan også gjøres betinget av at skifte skjer etter et bestemt tidspunkt eller av at ektefellene får felles livsarvinger.
  • Avtalen om å droppe skjevdeling kan begrenses til å gjelde ved oppgjør etter en av ektefellenes død eller en bestemt ektefelles død.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter