Slik gjør du barna dine arveløse: Bruk opp pengene selv

ARV, ARVEOPPGAVE, BARN, TESTAMENT: Det har vært sagt at vil du gjøre dine barn arveløse i Norge, må du bruke opp pengene mens du lever. Og det er du i din fulle rett til å gjøre. Hvis du «bruker opp» pengene ved å gi dem til din ektefelle, din samboer eller noen helt andre, er det ditt valg.

Men ved arveoppgjør kan bare en tredel av dine resterende verdier holdes unna dine barn, siden barna har krav på to tredeler etter deg.

Husk at gaver utover det vanlige til ektefellen må være i form av ektepakt.

Det har vært mange rettssaker der forsmådde barn har prøvd å omstøte disposisjoner foreldrene vil gjøre eller har gjort og som barna mener tar fra dem rettmessig arv.

Det er heller ikke ukjent at barn har forsøkt å få sine foreldre gjort umyndige på grunn av uenighet om pengesaker.

Det er altså ikke alltid problemfritt å gjøre sine barn arveløse. Men ønsker du det, anbefales en bra advokat.

I jussen snakkes det her om «dødsgave» og «livsgave». Ble en gave utelukkende gitt for å unndra den fra giverens arvinger, ses den gjerne på som en dødsgave (som kommer inn under arvereglene og dermed inn i arveoppgjøret).

Ble en gave gitt for å hindre at kreditorer beslaglegger den, eller fordi giveren ønsket en avlastning i vedlikehold og forvaltning av verdiene sine, eller for å styrke forholdet til samboeren/ektefellen, ses den gjerne på som livsgave (utenfor arvereglene).

Ofte er motivet for en gave tosidig: Både unndra verdier fra arvingene og skaffe seg fordeler i levende live. Da kan gaven like gjerne ses som en livsgave i stedet for en dødsgave.

Med andre ord: Det å gjøre sine barn arveløse – ved å gi bort arven til andre mens du lever – er ikke noe for amatører.

Bruker du opp arven på Syden-turer og annet godt liv for deg selv, kan ingen forsmådde arvinger klage. Du gjør med dine egne penger hva du selv vil.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter