Enkeltpersonforetak: Penger inn og ut avgjør IKKE skatten

SELVANGIVELSE, SKATT, FRADRAG, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, EGET FIRMA: Det er ikke penger inn og ut som styrer årets resultat i ditt enkeltmannsforetak og dermed selvangivelsen og skatten, men regnskapsføringen.

Du kan ha for eksempel 100.000 kroner mer på konto ved dette årsskiftet sammenlignet med forrige, men likevel ha underskudd i årets næringsregnskap. Eller omvendt …

Regnskapsføringen skal nemlig baseres på tidspunktet når varer leveres eller tjenester ytes. I praksis blir her gjerne fakturadato brukt.

For et lite enkeltmannsforetak har dette vanligvis størst betydning ved årsskiftet.

EKSEMPEL: Kostnader til abonnementer, strøm, tele, regnskapsfører osv som gjelder for 2016 skal føres i 2016-regnskapet også om de betales i 2017.

TIPS! Mer om dette i eboka Næringsoppgaven: Gjør-det-selv. Den gir oppskriften for de selvstendig næringsdrivende som vil spare utgiftene til regnskapsfører og selv fylle ut skattemelding (selvangivelse), næringsoppgave og personinntektsskjema, eventuelt den forenklede løsningen næringsrapport skatt.

Overskudd inn i egen inntekt

Enkeltpersonforetakets virksomhet og økonomiske resultat er en del av eierens egen personlige økonomi.

Regnskapsmessig resultat (overskudd eller underskudd) går inn i eierens skattemelding som næringsinntekt og kommer i tillegg til eventuell annen alminnelig inntekt (det vil si 25 prosent skatt i 2016, 24 prosent i 2017).

Næringsinntekt gir ikke grunnlag for minstefradrag slik som lønnsinntekt og/eller pensjonsinntekt gjør.

Underskudd til fradrag i annen inntekt

Et underskudd i enkeltmannsforetaket går til fradrag i selvangivelsen i eventuell annen alminnelig inntekt samme år.

Er det ikke dekning for å trekke fra hele underskuddet i årets alminnelige inntekt, føres resten over til fradrag følgende år.

Pluss personinntekt i foretaket

I tillegg til alminnelig inntekt får du også personinntekt i enkeltmannsforetaket.

Sjekk DrivBedre-pakken – 21 e-bøker om skatt og økonomi

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.