Slik kan deltidsansatte få økt stillingsprosenten sin

ARBEIDSTAKER, JOBB, DELTID, ARBEIDSAVTALE, STILLINGSPROSENT:  En deltidsansatt som de siste tolv månedene har jobbet jevnlig mer enn det som står i arbeidsavtalen, har rett til å få utvidet sin arbeidsavtale i tråd med faktisk arbeidsmengde.

Dette har vært gjeldende rett fra 1. januar 2015. Da ble den såkalte mertidsparagrafen – § 14–4 a i arbeidsmiljøloven – gjeldende.

Frøydis Patursson, fagrådgiver ved Jurk, Juridisk rådgivning for kvinner, skriver om dette:

– Og nettopp det at det står svart på hvitt, er av så enormt stor betydning. Der vi tidligere har måttet kjempe oss gjennom tungvinte omveier i lovverket for muligheten til å i enkelte saker oppnå en kontraktfesting av faktisk stillingsprosent, er det nå så enkelt at vi bare kan peke på riktig paragraf.

Patursson skriver at det ikke minst er en fordel for klientenes mulighet til å vinne fram på egen hånd:

– Ingenting er så bra som når vi kan yte hjelp til selvhjelp – klienten behøver ganske enkelt bare å gjenta vår pekeøvelse overfor sin arbeidsgiver for å vinne sin rett.

Hun viser til at det er samfunnsøkonomisk gunstig når bestemmelser er så klare at det ikke er nødvendig å tvistes om dem. Og for svært mange mennesker kjennes det godt å løse sin egen rettslige problemstilling med litt enkel veiledning utenfra. Samtidig virker det konfliktdempende når partene ikke trenger å bruke rettshjelpere for å snakke sammen:

– Mertidsparagrafen er selvfølgelig aktuell for mange arbeidstakere, men når vi kjenner til de særlige problemene i de kvinnedominerte omsorgsyrkene hva gjelder vesentlig lavere stillingsprosent i arbeidskontrakten enn i realiteten, er det klart at mertidsparagrafen er en særlig god bestemmelse i et feministisk perspektiv.

– En vitamininnsprøytning for kampen mot ufrivillig deltid, skriver Frøydis Patursson.

Sjekk DrivBedre-pakken – 21 e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!