Bør jeg opprette særeie når jeg skal starte eget firma?

SÆREIE, NÆRINGSDRIVENDE, EGET FIRMA, EKTEFELLE: Bør en gift person som skal gå i gang med egen selvstendig næringsvirksomhet opprette særeie på foretaket? Og vil det ikke være problematisk å få den andre ektefellen med på at den andre vil ha særeie på virksomheten?

Problemet med eget firma i et samliv – som med andre økonomiske forhold – er at de viktige disposisjonene bør gjøres mens sola skinner.

Advokater råder folk som driver eget firma til å kreve særeie på virksomheten når de gifter seg.

Den som er gift og vil starte et firma, bør også vurdere den muligheten:

– Men, idéen kan være vanskelig å selge til ektefellen. Tenk deg det selv: Ektefellen forteller over middagsbordet at han eller hun vil si opp sin gode, faste jobb og starte for seg selv, og gjøre det med særeie.

Ikke bare krever ektefellen at familien skal være med på å bære risikoen ved oppstarten. Vedkommende skal også ha oppsiden for seg selv om det går bra med firmaet, og det siden blir skilsmisse.

Så selv om det kan være gunstig for den næringsdrivende å ha særeie ved en skilsmisse, trenger det ikke være like attraktivt for den andre.