Skal bonuspoeng fra flyreiser innberettes og beskattes?

BONUSPOENG, FLY, REISER, SKATT, INNBERETNING: Folk som reiser mye med fly i utlandet kan samle opp bonuspoeng som gir gratisreiser, fritt opphold på hotell, leiebil osv.

Bygges denne bonusfordelen opp av egne, privat betalte reiser, er det ingen skatteplikt.

Men skaffer ansatte seg bonuspoeng ut fra reiser betalt av arbeids- eller oppdragsgiver, og tar ut bonusreiser eller andre fordeler, er verdien av fordelen skattepliktig tilsvarende lønn. Sier skattereglene.

REGLENE SKJERPET

Reglene ble kraftig skjerpet fra inntektsåret 2013.

Mens det er i 2012 og tidligere år ifølge Skatte-ABC lå som en forpliktelse på den ansatte å «opplyse om privat benyttelse av bonusreiser med fly som han har opptjent i forbindelse med tjenestereiser», ble dette fra 2013 endret til en plikt for arbeidsgiveren å innberette.

I Skatte-ABC 2017står det under stikkordet «Lønnsopplysningsplikt» følgende:

  • Bonuspoeng som er opptjent som følge av reiser dekket av arbeidsgiver og som brukes privat anses som en fordel vunnet ved arbeid og skal innberettes.
  • Fordelen anses i realiteten å komme fra arbeidsgiver, da arbeidsgiver ellers kunne ha krevd at poengene skulle vært benyttet til nye tjenestereiser.
  • Innberetningsplikten gjelder også der bonuspoengene opptjenes på en bonuskonto på den reisendes hånd.

Vi oppfatter dette slik at en arbeidsgiver skal be sine ansatte om å oppgi hvilke private reiser de har gjennomført med opptjente bonuspoeng, og verdien av disse reisene.

Bare slik kan korrekte beløp gå inn i sammenstillingsoppgavene til de ansatte.

MERK! Siden bonusreisene anses som en «fordel vunnet ved arbeid», vil verdien bli beskattet tilsvarende lønnsinntekt. For arbeidsgiveren vil verdien av reisene også medføre arbeidsgiveravgift.

Kilde: Risangers ebok Smarte skattegoder i eget AS.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!