Arvemelding? Her har du sjekklista du trenger

ARV, ARVEMELDING, ARVEAVGIFT: Før du sender inn arvemeldingen, er det lurt å gå gjennom Skattedirektoratets liste nedenfor, slik at du er sikker på at alle opplysninger og relevant dokumentasjon er tatt med.

Manglende eller ufullstendig melding kan medføre at du får renter på arveavgiftsbeløpet som en tilleggskostnad.

Har du husket å få med:

 • Underskrift av samtlige arvinger, jf. skifteattesten, evt. må skriftlig fullmakt sendes inn.
 • Kopi av eventuell avholdt takst over eiendommen(e). Foreligger det ikke takst må du fylle ut opplysningsskjema for fast eiendom. Dersom eiendommen(e) er solgt/skal selges må du fylle ut Kopi av oppgjørsoppstilling fra megler (ettersendes dersom den ikke foreligger ennå).
 • Opplysninger om aksjer. Skjema for ”Verdsettelse av formuesobjekter omfattet av aal. § 14 femte ledd” i utfylt stand.
 • Kopi av testament og evt. ektepakt/samboeravtale.
 • Opplysninger om samtlige arvingers slektskapsforhold til avdøde og hvilket slektskapsforhold det er mellom arvingene.
 • Pkt. 3.4 og 3.5 i skjemaet: Oppstilling m/dokumentasjon for alle skifte- og begravelsesomkostninger.
  – Uten dokumentasjon gis det kun standardfradrag på kr 35.000,-.
 • Ved frafall: Underskrift av både frafallsgiver og mottaker på frafallserklæringen. NB! Les veiledningen punkt 4.
  – Uten underskrift kan ikke frafall legges til grunn ved avgiftsberegningen.
 • Forsikringsselskapets navn, polisenummer(avtalenummer) og utbetalt beløp(forsikringssum). Husk å legge ved forsikringsavtalen.