Utlending starte enkeltmannsforetak i Norge? Slik gjøres det

UTLENDING, ETABLERING, EGET FIRMA, ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK: En utenlandsk statsborger som er faglært og skal drive varig næringsvirksomhet i Norge, kan få oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende. Men Utlendingsdirektoratet (UDI) gjør det klart at bestemte krav må oppfylles.

Hovedkravet er at det må være personlig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak/enkeltmannsforetak), der søkeren alene har personlig ansvar for virksomhetens forpliktelser.

Kravene for oppholdstillatelse

Disse kravene gjelder for oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende:

  • Formålet ditt må være å drive varig næringsvirksomhet i Norge.
  • Du må være nødvendig for å etablere virksomheten eller for å drive virksomheten videre.
  • Det må være personlig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), der du alene har personlig ansvar for virksomhetens forpliktelser. Det kan derfor ikke gis oppholdstillatelse om du kun skal ha et begrenset ansvar for virksomhetens økonomiske forpliktelser, som for eksempel ved et aksjeselskap.
  • Du må godtgjøre at det er økonomisk grunnlag for driften.
  • Dersom oppstart av virksomheten krever tillatelse(r) fra offentlig myndighet, må du ha slik tillatelse eller forhåndstilsagn fra vedkommende myndighet om at tillatelse vil bli gitt.
  • Underhold må du være sikret for den perioden søknaden gjelder. Minstekravet for underhold tilsvarer lønnstrinn 1 i statens lønnsregulativ. Det er en forutsetning at underhold i det vesentlige er sikret gjennom næringsvirksomheten.

UDI understreker følgende:

Du kan ikke få oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende dersom du skal ansettes i et selskap, for eksempel et selskap som skal etableres. Søknaden om oppholdstillatelse vil da vurderes etter reglene for faglærte.

Må være faglært

Kravet om å være faglært omfatter krav om utdanning eller yrkeserfaring.

Kravene er spesifisert på UDIs nettsted.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter