Hjem/arbeid: Ikke fradrag lenger for ubegrenset reiselengde

REISEFRADRAG, HJEM/ARBEID, BESØKSREISER: Høy kilometersats i reisefradraget hjem-arbeid og besøksreiser er på kr 1,50 per km både i 2013 og 2014. Denne satsen gjelder opp til 50.000 km.

Fra 50.000 km hjem-arbeid og besøksreiser starter lav sats på kr 0,70. Fradraget gis etter en egenandel som er på 13.500 kroner i 2013, 15.000  kroner i 2014.

2014: Maks 75.000 km hjem/arbeid innenfor EØS
I 2013 er det ingen begrensning i fradrag for de som pendler langt. I 2014 er det innført begrensning for reiser til hjem innenfor EØS-området. Fradrag gis ikke for den del av reisene som overstiger 75.000 km.

2014: Maks 92.500 kroner utenfor EØS
For reiser til hjem utenfor EØS-området gis i 2014 fradrag for dokumenterte utgifter til transport med andre transportmidler enn privatbil.

Når skattyteren kan dokumentere bruk av privatbil til hjemreisen, gis fradrag for utgiftene ved dette etter satser fastsatt av departementet.

Fradrag gis ikke for den del av samlede reiseutgifter til reiser utenfor EØS-området som overstiger 92.500 kroner i året.

Detaljene og oppdateringer om skatt på bil i egen virksomhet står i vår ebok Billigste bilhold i småbedriften (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)