Lånt bil brukt i egen næring: Du får fullt km-fradrag

ENKELTPERSONFORETAK, NÆRINGSDRIVENDE, EGET FIRMA, BIL, FRADRAG: En selvstendig næringsdrivende kan ofte være i den situasjon at den bilen som han eller hun bruker i driften av enkeltpersonforetaket ikke eies av den næringsdrivende selv.

Vi tenker her på bil som brukes mindre enn 6000 km årlig i denne næringen, og dermed uansett ikke er å regne som næringsbil/yrkesbil, og som følgelig gir fradrag etter km-sats.

MERK! Eieren av bilen kan i tilfeller som dette for eksempel være foreldre til den næringsdrivende, ektefellen, samboeren, en venn eller kjenning, eller for den saks skyld en forretningsforbindelse som låner bort bilen sin.

Her er skattereglene klare: Næringsdrivende som bruker andres bil til næringskjøring, har full fradragsrett per km for denne kjøringen på samme måte som om han eller hun eide bilen selv.

Kjørebok 2021 (trykte hefte, A5, hendig for bilens hanskerom) dokumenterer kjøring i yrke/næring. Gjør deg nytte av et godt tilbud.