Vil du beholde retten til moms-fradrag? Unngå store kontantutbetalinger

KONTANTSALG, MVA, MOMS, SKATT: Vil du vil ha skatte- og momsfradrag for tjenester og varer for over 10.000 kroner, må du bruke bank når du skal betale.

Foretak taper både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ved kontant betaling over 10.000 kroner – altså ved at betaling av varer og tjenester ikke skjer via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.

Unngå skatteunndragelser

Hensikten med regelendringene er å motvirke skatte- og avgiftsunndragelser. Betaling via bank øker sporbarheten av transaksjonen og gjør det vanskeligere for useriøse næringsdrivende å skjule omsetningen sin.

– I tillegg bidrar bestemmelsen til å redusere den konkurransevridningen og omfordelingen av kostnader i samfunnet som skatteunndragelser fører til, har avdelingsdirektør Øivind Strømme i Skatteetaten tidligere uttalt.

I korthet er dette innholdet i regelverket:

  • Du får ikke fradragsrett for kostnader og inngående merverdiavgift på kjøp over kr 10.000 som betales med kontanter.
  • Du som kjøper/betaler med kontanter på mer enn kr 10.000 kan gjøres medansvarlig for skatter og avgifter selgeren unndrar.
  • Ved delbetaling kan samlet sum ikke overstige kr 10.000.

Hjelper ikke å splitte opp

Splitter du opp betaling for en leveranse i flere delbetalinger, er det den samlede betalingen som gjelder i forhold til beløpsgrensen på 10.000 kroner.

Betaling for løpende eller periodiske ytelser ses samlet for alle kostnader som kommer til fradrag samme år.

Denne regelen gjelder også for privatpersoner som for eksempel leier ut egen bolig eller annen fast eiendom og som vil ha fradrag for utgifter i tilknytning til den skattepliktige utleien.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter