Underskudd i næringen? Hvordan komme best ut?

UNDERSKUDD, EGET FIRMA, NÆRING, NÆRINGSDRIVENDE, SKATT, FRADRAG: Underskudd kan naturligvis oppstå fordi kostnadene er høyere enn inntektene. Men det kan også skyldes at den næringsdrivende har kostnader ved et prosjekt lenge før inntektene kommer.

Skattemyndighetene kan ikke kreve at det skal være sammenheng mellom kostnader og motsvarende inntekter samme år. Men du må forklare hvordan ting henger sammen – hvis de spør.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no