Trenger jeg regnskapsfører til næringsoppgaven for enkeltmannsforetaket?

ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK, REGNSKAPSFØRER, REGNSKAP, NÆRINGSOPPGAVE: Mange som driver enkeltmannsforetak fyller ut næringsoppgaven og personinntektsskjemaet selv. Disse to skjemaene skal alle som har hatt næringsinntekt (omsetning) på over 50.000 kroner levere sammen med selvangivelsen.

Det er ikke til å komme fra at mange synes at bade næringsoppgaven og personinntektsskjemaet er vanskelige å forstå og strevsomme å fylle ut.

Mange gjør seg imidlertid nytte av veiledningen i eboka Næringsrapport skatt: Gjør-det-selv.

Her er tre muligheter for innehaveren av et enkeltmannsforetak:

  1. Du gjør det selv – eventuelt med hjelp av Næringsoppgaven: Gjør-det-selv – men du avtaler at en autorisert regnskapsfører skal foreta et gjennomsyn og en sluttkontroll før du leverer skjemaene.
  2. Du engasjerer en autorisert regnskapsfører til å stå for utfyllingen. Du fører eventuelt et enkelt regnskap og ordner bilagene planmessig og bra – etter oppskrift fra regnskapsføreren – for å holde prisen nede.
  3. Du skaffer deg regnskapsprogram. Får du ført årets bilag riktig på pc’en, kommer skjemaene ut – ferdig utfylt. Vi anbefaler at du – i det minste ved første årsoppgjør – får en autorisert regnskapsfører til å kontrollere resultatet.

MERK! Feil i næringsoppgaven til din ugunst kan føre til at du betaler mer skatt enn du skal. Feil til din gunst kan medføre at du ilegges straffeskatt i tillegg til ordinær skatt, samt morarenter på toppen.

Kan lønne seg med profesjonell hjelp

Mange som driver for seg selv har oppdaget at det kan lønne seg med profesjonell hjelp til regnskap og skjemaer ved skatteinnberetningen.

De kronene det koster blir gjerne tjent inn i

  • spart skatt
  • økt inntekt
  • økt trivsel

– og du unngår unødvendige konflikter med Skatteetaten fordi du har for dårlig kjennskap til de regler som gjelder.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter