Sykdom kan bety økonomisk krise i egen næring: Slik kan du forsikre deg

SYKEPENGER, FORSIKRING, FRIVILLIG TILLEGGSTRYGD, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK: Er du næringsdrivende og blir langvarig syk, kan det spøke for både privatøkonomi og næringsvirksomhet.

De fleste selvstendig næringsdrivende velger å sikre seg ved å kjøpe frivillig tilleggstrygd fra Nav med 100% av sykepengegrunnlaget fra 17. dag.

Selvstendig næringsdrivende har i utgangspunktet bare rett på 65% av inntekten fra 17. dag med sykdom.

Hvis du kjøper tilleggsforsikring med dekning på 100% fra 17. dag har du i praksis samme rettigheter som om du hadde vært ansatt, eksempelvis i eget aksjeselskap.

Denne sykepengevarianten koster i 2014 2,8 % av  inntekten/sykepengegrunnlaget ditt. Det vil si at du med en inntekt på 300.000 kroner må ut med 8400 kroner i året for en slik forsikring.

Svindyrt

Du kan også velge 100% dekning fra første sykedag, men med en inntekt på 300.000 koster dette hele 27.900 kroner for året 2014!

En annen variant er 65% dekning fra første sykedag – pris 5400 kroner i 2014.

Disse to siste variantene er lite hensiktsmessige for de fleste selvstendig næringsdrivende.

På nav.no finner du skjema for ”Søknad fra selvstendig næringsdrivende om opptak/ endring i forsikring for tillegg til sykepenger”.

MERK! Skjemaet har også rubrikker for frilansere.

Sykepenger er skatte- og avgiftspliktige. Du får pensjonspoeng av sykepenger, på samme måten som av annen arbeidsinntekt.

MERK!
Gjennom det offentlige kan du maksimalt få utbetalt sykepenger tilsvarende seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). G er fra 1. mai 2014 på 88.370 kroner. Det vil si at du maks kan få utbetalt 530.220 kroner i løpet av 12 måneder.

TIPS! Det er også mulig å tegne andre forsikringer hos ordinære forsikringsselskap.

Kilde: Ebok 017 Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken)