Styrehonorar SKAL være lønnsinntekt – med ett unntak

STYREHONORAR, STYREMEDLEM, LØNNSINNTEKT, NÆRINGSINNTEKT, SKATT: Til tross for at skattereglene er glassklare på at styrehonorar alltid skal behandles som lønnsinntekt, har det vært mange eksempler på at styremedlemmer med mange styreverv – såkalte styregrossister – har mottatt honoraret på andre måter.

Dette gjelder ofte personer med mange styreverv som i tillegg driver bedriftsrådgivning eller advokatvirksomhet gjennom et selskap. Det kan eksempelvis gjelde tidligere banksjefer, forretningsadvokater og rådgivere.

Er styrehonoraret feilaktig behandlet som næringsinntekt, oppnås en konkurransefordel sammenlignet med de som følger reglene i skatteloven om at styrehonorar er lønnsinntekt.

Konsekvensen av feilaktig behandling vil medføre endring av ligningen og eventuelt tilleggsskatt.

Fasit: Alltid lønn

Styrehonorar skal behandles som lønn – selv om arbeidet må ses som et ledd i mottakerens næringsvirksomhet.

MERK!  Dette gjelder også om godtgjørelsen er utmålt som tapt inntekt i næringsvirksomheten.

Dette vil si at det skal

  • foretas forskuddstrekk,
  • beregnes arbeidsgiveravgift og
  • foretas lønnsinnberetning

av alle styrehonorarer.

Unntak

Det finnes ett unntak: Godtgjørelsen kan rent unntaksvis utbetales direkte til et styremedlems arbeidsgiver.

Det kan være når et styreverv er upersonlig ved at styremedlemmet sitter i styret som representant for arbeidsgiver for å ivareta dennes interesser og uten noen form for godtgjørelse til styremedlemmet.

I slike tilfeller kan beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift unnlates når arbeidsgiveren ellers foretar forskuddstrekk og beregner arbeidsgiveravgift av all lønn til arbeidstakeren.

Lavere skatt – eller utsatt skatt

Er styrehonoraret feilaktig utbetalt til styremedlemmets selskap, vil den totale skattebelastningen bli lavere enn om honoraret hadde blitt utbetalt direkte til styremedlemmet:

  • Lavere skattebelastning skjer først og fremst ved at selskapet som utbetaler styrehonoraret ikke betaler arbeidsgiveravgift av ytelsen.
  • For styremedlemmer som mottar honoraret via sitt eget aksjeselskap er den største fordelen at man har mulighet til å utsette den fulle beskatningen til et senere år.

Mer om styremedlemmers honorar og beskatning i vår e-bok 008 Økonomifallgruver i eget AS (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)

TILBUD NÅ PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT & ØKONOMI: Kun kr 9,50 per ebok

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

Hva sier våre ebok-kunder?

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit

Gjør deg nytte av dette tilbudet