Hvordan sier et lite AS opp sin revisor? Koster det noe?

AKSJESELSKAP, AS, REVISORFRITAK: Det faktum at alle aksjeselskap som omsetter mindre enn 5 millioner kroner de siste par årene har kunnet kutte ut revisor og spare 10-30.000 kroner hvert år, har fått mange til å spørre: Hva kan og bør gjøres?

Dette er spørsmål som drøftes i eboka Økonomifallgruver i egen bedrift.

Blant spørsmålene som tas opp er blant annet:

 • Hvordan sier jeg opp revisor? Kan jeg sende et brev?
 • Eller må det vedtas i styre eller generalforsamling?
 • Må vedtektene i selskapet endres?
 • Har revisor noen oppsigelsestid?
 • Koster det noe å bli kvitt revisor?
 • Hva med Brønnøysund-registrene osv?
 • Må alle aksjonærene være enige?
 • Hva gjør vi hvis det er uenighet?
 • Kan et mindretall kreve at vi skal ha revisor?
 • Er det krav om autorisert regnskapsfører hvis revisor sparkes?
 • Når vi har lån eller kassakreditt: Må vi si fra til banken?
 • Kan banken nekte oss å kutte revisor?
 • Er det vanskeligere å få banklån uten revisor?
 • Blir det dyrere å låne uten revisor?
 • Må vi si fra til leverandører og andre vi skylder penger?
 • Må vi melde fra til skatteetaten om at vi har droppet revisor?
 • Blir det mer regnskaps- og skattekontroll når vi er uten revisor?

I tillegg til kravet om at aksjeselskapets omsetning må være under 5 millioner kroner, er det også krav om at at balansesummen i regnskapet må være under 20 millioner kroner samt at selskapet gjennom året må ha et gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk.

TIPS! Endringene har gjort AS-formen mer spiselig også for mange med enkeltmannsforetak.

Les mer i vår ebok 008 Økonomifallgruber i egen bedrift (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)