Selvangivelsen: Første leveringsfrist er 30. april – søke om utsettelse?

SKATT, SELVANGIVELSE, LEVERINGSFRIST, UTSETTELSE, LØNNSTAKERE, PENSJONISTER, NÆRINGSDRIVENDE: Fristen for levering av selvangivelsen 2020 for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2021.

Men det er ikke nødvendig å levere selvangivelse der de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte (såkalt leveringsfritak).

SØKE OM UTSETTELSE
Lønnstakere og pensjonister har samme frist for å søke om utsatt levering: 30. april 2021.

UTENLANDSK ARBEIDSTAKER
Utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge må levere selvangivelsen for å oppfylle opplysningsplikten om egne forhold. De må blant annet opplyse om hvor lenge de har oppholdt seg i Norge.

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE
Selvstendig næringsdrivende som leverer selvangivelse på papir har også frist til 30. april. Ved elektronisk levering via Altinn er fristen 31. mai.

DELTAKER
Er du deltaker i ansvarlig selskap, kommandittselskap osv hvor selskapet leverer selskapsoppgave elektronisk med frist 31. mai, har du samme leveringsfrist som selskapet. Opplys i selvangivelsen om at du er deltaker i et slikt selskap.

SELSKAP
Selskap (AS, ASA, SA, BA mm, men ikke oljeselskap) som leverer 2014-selvangivelse elektronisk har frist til 31. mai. Fristen for levering på papir var 31. mars 2015.

EKTEFELLER
Selvangivelsesfristen for ektefeller avgjøres særskilt for hver av dem. Dersom ektefellene har forskjellige frister for levering av selvangivelse, og de har behov for å samordne selvangivelsene, for eksempel for å unngå restskatt, kan den ektefellen som har den tidligste selvangivelsesfristen søke om utsettelse.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter