Selg mer til det offentlige: Her finner du en oppdatert veiledning

SALG, MARKEDSFØRING: Det offentlige handler for 600 milliarder kroner hvert år. Også de små foretakene har muligheten til å selge. Det finnes knapt en bransje som ikke leverer til det offentlige, og det omfatter svært mange ulike typer selskaper.

Mange vil vite

Nærings- og handelsdepartementet har registrert at mange norske bedrifter ønsker å vite mer om reglene for offentlige anskaffelser. Departementet har derfor lagt sin veileder om offentlige anskaffelser fritt tilgjengelig på sine nettsider. Den ble sist oppdatert i desember 2013.

Styrker norsk næringsliv

Offentlig sektor handler for rundt 600 milliarder kroner i året. Dermed kan det ligge store muligheter i dette feltet, også for små foretak. Gjennom sine innkjøp bidrar også det offentlige til styrking av norsk næringsliv.

Veilederen som departementet har laget er primært myntet på innkjøpere i offentlig sektor, men har også stor verdi for deg som vil selge til det offentlige.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter