Samvirke kan være beste selskapsform når to eller flere vil starte eget firma

ETABLERING, STARTE EGET FIRMA, SAMVIRKE, SELSKAPSFORM: Når er  samvirkeforetak en bedre selskapsform enn AS, NUF eller ANS/DA? Svaret er ifølge Samvirkesenteret helt avhengig av virksomhetens målsetting.

  • Har du 200.000 kroner i fri kapital og ønsker å maksimere avkastningen på pengene? Da kan en investering i et AS, NUF eller lignende være et naturlig valg.
  • Drømmer du om å etablere din egen arbeidsplass, kan imidlertid samvirkeforetaket være en vel så god modell.
  • Det samme gjelder om du for eksempel som skogeier er medeier i et bioenergiselskap og ønsker å fordele overskuddet basert på levert flisvolum.
  • Eller du eier og driver en håndverksbedrift sammen med andre der det er mer logisk å fordele overskudd etter den enkeltes arbeidsinnsats/salgsvolum enn etter størrelsen på innskutt kapital.

TIPS! Du finner mer info – og kan få praktisk hjelp og råd om samvirkeforetak – også forslag til standardvedtekter og stiftelsesdokument – på Samvirkesenteret, som du finner her: www.samvirke.org.

Du kan også laste ned en håndbok i etablering av samvirkeforetak.

Les mer om samvirkeforetak i vår ebok Beste selskapsform: Fordeler og ulemper (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)