Hvilke renter kan jeg trekke fra i virksomheten?

RENTER, FRADRAG: Et spørsmål fra en som fører regnskapet selv kan ofte være: Kan jeg trekke fra disse rentene i virksomheten?

Svaret er at næringsdrivende og ligningsmyndigheter skal skille mellom foretaksrelatert og ikke foretaksrelatert gjeld og gjeldsrenter ved fastsettelse av inntekt for enkeltpersonforetak.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no