Regnskapsfører kan spare næringsdrivende for unødvendig skattebryderi

SKATT, ENKELTPERSONFORETAK, NÆRINGSDRIVENDE, EGET FIRMA, REGNSKAPSFØRER: Skattemyndighetene er gjerne spesielt interessert i å gå grundigere inn i årsoppgjørene til foretak der innehaveren selv har stått for bokføring og utfylling av næringsoppgaven og personinntektsskjemaet.

Det er der de oftest finner feil.

TIPS! Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du i din fulle rett til å stå for bokføring og næringsoppgave mv selv. Du har ingen plikt til å engasjere regnskapsfører.

Men mange næringsdrivende har oppdaget at det lønner seg med profesjonell hjelp til regnskap og skjemaer ved skattebehandlingen.

Kostnadene blir gjerne tjent inn i spart skatt, økt inntekt og økt trivsel.

Og du unngår unødvendige konflikter med skatteetaten fordi du kanskje har for dårlig kjennskap til enkelte av de kjøreregler som gjelder.

Les mer om dette i vår bok Smarte skattegoder til næringsdrivende

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!