Regnskapsbilag: Dette må du fortsatt oppbevare i 10 år

REGNSKAP, BILAG, OPPBEVARING: Oppbevaringstida for  regnskapsmateriale er fra  1. januar 2015 redusert fra  ti til fem år. Skattekontoret har i visse tilfeller likevel mulighet til å pålegge lenger oppbevaringsplikt.

Gjelder ikke alt

Uansett må følgende typer regnskapsmateriale fortsatt oppbevares i ti år:

  • Prosjektregnskap i bygge- og anleggsbransjen.
  • Kunde- og  leverandørspesifikasjoner for banker og finansieringsforetak.
  • Dokumentasjon av kjøp av kapitalvarer etter merverdiavgiftsloven.

Endringer også for mva og skattebetaling

Reduksjon i oppbevaringstida har medført endringer også i merverdiavgiftsloven og skattebetalingsloven.

Les mer i vår ebok 033 Regnskaps-ABC (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av oppdateringssabonnement på DrivBedre-pakken)