Raskeste oppsigelse av revisor gjør du i Altinn

REVISJON, REVISOR, OPPSIGELSE, FRAVALG: Enkleste og raskeste innsending av en melding om oppsagt revisor gjør du via Samordnet registermelding i Altinn.

TIPS! Bruk Foretaksregisteret for innsending og saksbehandling av meldinger om fravalg av revisjon.

Raskere enn papir

Den enkleste og raskeste måten å sende melding om fravalg av revisjon til Foretaksregisteret er via Samordnet registermelding i Altinn.

Elektroniske meldinger har kortere saksbehandlingstid og enklere signeringskrav enn meldinger som sendes på papir.

Generalforsamling og styremøte

Det er selskapets generalforsamling som kan gi styret fullmakt til å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres.

Når meldingen om fravalg av revisjon sendes Foretaksregisteret skal det legges ved protokoll fra generalforsamlingen som inneholder fullmakten, og protokoll fra styremøte som viser beslutningen.

Selskap kan velge bort revisjon av årsregnskap når

  • driftsinntektene er under 5 millioner kroner,
  • balansesummen er under 20 millioner kroner,
  • og gjennomsnittlig antall ansatte utfører 10 årsverk eller mindre

Selskap som må ha revidert årsregnskap

Selskap som er nevnt i revisorloven § 2-1 femte ledd, kan ikke fravelge revisjon.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter