Skattefri omdanning fra ENK til eget AS for hele dette året? Fristen går ut 1. juli 2015

OMDANNING, EGET FIRMA, NÆRINGSDRIVENDE, ENK, AS, AKSJEKAPITAL: Små AS slipper revisor og trenger bare 30.000 kroner i aksjekapital for å bli stiftet. Mange innehavere av enkeltpersonforetak vurderer om de skal få ordnet omdanning til aksjeselskap.

Skal de ha gjort det med virkning fra 1. januar i år, må det skje senest til sommeren.

MERK! Bare hvis det nye AS’et stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli 2015 vil skattefri overgang fra ENK-drift til AS-drift gjelde for hele inntektsåret og regnskapsåret 2015.

I et AS er ansvaret for aksjonærene i utgangspunktet begrenset til aksjeinnskuddet (som altså er på minimum 30.000 kroner).

Aksjeselskap er den selskapsformen som gir minst risiko. I ENK er innehaveren ansvarlig for all gjeld som måtte oppstå.

Fordel ved stor risiko eller store overskudd

Men det er viktig å være klar over at det ikke uten videre er lurt at et ENK omdannes til AS.

En slik omdanning vil i første rekke være hensiktsmessig der et ENK driver en virksomhet med

  • stor risiko,
  • høy omsetning og betydelige overskudd,
  • har ansatte, 
  • driver virksomhet med store verdier i varige driftsmidler,
  • driver virksomhet med lånefinansiering.

Les mer om dette i vår ebok 008 Økonomifallgruber i eget AS eller 045 Start ditt eget billig-AS (begge inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av abonnement på DrivBedre-pakken)