Selvangivelse for næringsdrivende: Feil kan koste 60 prosent straffeskatt

SELVANGIVELSE, NÆRINGSOPPGAVE, ÅRSOPPGJØR, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK: Årsoppgjørets frister nærmer seg. Mange små næringsdrivende lurer på om de skal fylle ut selvangivelse og andre skjemaer selv eller betale regnskapsfører for å få det gjort.

Otto Risanger – forfatter av eboka Næringsoppgaven – gjør-det-selv – mener at de fleste med relativt enkle forhold kan ordne dette selv.

Men det krever at de tar seg tid til å sette seg inn i reglene for regnskap og skatt:

  • Feil i næringsoppgaven til din ugunst kan føre til du at du betaler mer skatt enn du skal.
  • Feil du gjør til egen økonomisk fordel kan medføre at du i verste fall ilegges opptil 60 prosent tilleggsskatt i tillegg til ordinær skatt, samt forsinkelsesrente på toppen.

TIPS! Hvis du vil gjøre papirarbeidet og regnskapsføringen enklest mulig: Før bare inntekter/kostnader som går direkte på næringsdriften i regnskapet/næringsoppgaven.

Ikke penger inn og ut som teller

Husk også: Det er ikke penger ut og inn av konto eller kasse som avgjør hva som skal føres i årets næringsoppgave.

Enkelt framstilt: Det avgjørende er leveringstidspunktet. Dette gjelder både varer/tjenester levert av deg, eller mottatt av deg. I praksis regnskapsføres nok ofte etter dato på fakturaer, kvitteringer og andre bilag.

Du skal også ta til inntekt eventuell opptjent royalty eller provisjon på salg som har funnet sted i løpet av året. Det er den royalty eller provisjon du har tjent opp før årsskiftet som skal føres til inntekt, ikke den royalty eller provisjon du har fått inn på konto.

MERK! Også oppdrag mv som du har utført, men ikke fakturert før årsskiftet, skal føres til inntekt. Dette er det mange som ikke er klar over.

Regnskapsfører når?

Er du selvstendig næringsdrivende, anbefales faglig hjelp fra autorisert regnskapsfører:

  • første gang du fyller ut næringsoppgave og personinntektsskjema,
  • hvis det er store endringer i næringen, eller
  • hvis du føler deg usikker på om du gjør alt riktig.

Les mer om dette i ebok Næringsrapport skatt: Gjør-det-selv (inngår til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)