Næringsdrivende: Slik får du redusert eller null forskuddsskatt resten av året

NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, FORSKUDDSSKATT, SKATTEKORT: Selvstendig næringsdrivende betaler inn 2015-skatten på næringen i fire porsjoner: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november 2015.

Skatteetaten har ut fra tidligere års inntekt beregnet hvor mye skatt det (sannsynligvis) vil bli på overskuddet i næring i 2015, og har sendt den næringsdrivende innbetalingsblankett, foreløpig for betaling 16. mars 2015 (forsinket pga helg).

TIPS! Næringsdrivende som ikke har betalt dette første forfallet, og heller ikke betaler det etter purring, risikerer at de får krav om innbetaling av samtlige fire skattebeløp i ett. Unngå det ved å betale første forfall snarest.

Legg inn nye inntektsopplysninger selv

Hvis du mener at Skatteetatens vurdering av ditt forventede overskudd i næring i 2015 er for høyt, er rett framgangsmåte å bestille nytt skattekort for 2015. Du legger da inn på skatteetaten.no nye inntektsopplysninger i forhold til de som etaten har operert med.

Dermed blir hvert av forskuddsskatt-forfallene i mai, september og november enten på lavere beløp eller på null kroner – alt etter dine opplysninger.

MERK! Det er først ved ligningen for 2015, som skjer sommer/høst 2016, at din endelige skatt blir fastsatt. Du betaler da inn eventuell restskatt pluss et rentetillegg. Eventuelt kan du beregne 2015-skatten selv på skatteetaten.no og betale inn det resterende innen 1. mai 2016, slik at du slipper unna rentetillegget på restskatt.

Her er skjemaet du må bruke

Du går inn her

TIPS! Les informasjonen på denne sida nøye. Du kan velge å logge deg inn på Din side på skatteetaten.no, eller du kan printe ut skjema på papir (se nedenfor).

Logge inn på skatteetaten no

Ved å klikke på valget «Endre skattekort/forskuddsskatt» åpner det seg innlogging til DinSide på skatteetaten.no (ved hjelp av minID, BankID, Buypass eller Commfides).

Da får du opp en oversikt som viser Skatteetatens anslag over dine forventede inntekter og fradrag.

Ønsker du å få beregnet endret skattekort, må du korrigere opplysninger du mener er feil, legge til de som mangler og slette de som ikke er aktuelle. (Det er hjelpetekster til alle poster.)

Postene de fleste endrer på er:

  • Lønn
  • Pensjon
  • Næringsinntekt
  • Underholdsbidrag
  • Renteinntekter
  • Renteutgifter (renter av gjeld)
  • Egen bolig
  • Fritidsbolig
  • Annen formue og gjeld

Endre uten å logge inn

MERK! Hvis du ikke ønsker å logge inn på Min side på skatteetaten.no og endre 2015-opplysningene dine der, kan du i stedet helt nederst på den aktuelle Skatteetaten-sida åpne/laste ned skjema enten i pdf eller i Word, deretter skrive inn dine aktuelle beløp i skjemaet og sende det i utfylt stand til Skatteetaten i vanlig post.

Du går inn her for å finne skjemaene (forøvrig samme Skatteetaten-side som lenger oppe i saken)

Les mer om selvangivelsen m.m. i vår ebok 028 Næringsoppgaven: Gjør-det-selv (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken)

Les mer også i vår ebok 038 Enkeltpersonforetak og skatt (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)