Selvstendig næringsdrivende: Husk forskuddsskatten – forfall 17. mars!

FORSKUDDSSKATT: Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap, skal du betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten det samme året som du tjener opp inntekten.

Du får tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året.

Det du betaler i forskuddskatt den 15.mars, 15. mai, 15. september og 15. november er beregnet på bakgrunn av overskuddet i virksomheten to år tilbake.

TIPS! Siden forfallet for 15. mars 2014 er på en lørdag, er forfallsdatoen forskjøvet til mandag 17. mars. Sørg for å få pengene videre fra banken denne datoen!

For at nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper skal få tilsendt innbetalingsblanketter tilsendt, minner skatteetaten om at de må melde fra til skattekontoret om virksomheten.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter