MVA-fradrag fra dag én hvis mva-registrert næringsdrivende starter ny aktivitet

MVA, MOMS, MERVERDIAVGIFT: Er det fradragsrett for inngående merverdiavgift når en registrert næringsdrivende starter opp ny aktivitet? Svaret fra Skatteetaten er ja.

Med ”ny aktivitet” menes en aktivitet som er en annen enn den aktiviteten som den registrerte næringsdrivende allerede er registrert for.

Skattedirektoratet sier at etter merverdiavgiftsloven § 2-2 første ledd skal flere virksomheter som drives av samme eier registreres i Merverdiavgiftsregisteret som ett avgiftssubjekt.

En ny aktivitet som blir startet opp av en mva-registrert næringsdrivende er dermed omfattet av den foreliggende registreringen allerede på oppstartstidspunktet.

Det innebærer at omsetning fra den nye aktiviteten vil være avgiftspliktig uten hensyn til beløpsgrensene for registrering (50.000 kroner innenfor en 12 måneders periode).

Dermed foreligger på den andre sida fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser til den nye aktiviteten allerede i oppstartfasen.

Det er et krav at den nye aktiviteten isolert sett drives i næring.

Oppstart av en slik ny aktivitet skal øyeblikkelig meldes til Enhetsregisteret eller tilknyttet register.

Skattedirektoratet: «Endringsmeldingen vil kunne forklare årsaken til at omsetningsoppgavene kan framstå som irregulære sett i forhold til de opprinnelige registeropplysningene.»

Kilde: Ebok 015 Moms? Ikke moms (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)