Tap ikke penger: Krev forsinkelsesrente fra trege betalere

NÆRING, REGNSKAP, FAKTURA, FORSINKELSESRENTE, BETALE: Du har full rett til å plusse på forsinkelsesrente hvis kundene dine ikke betaler i tide.

Gjeldende sats fra 1. juli 2017 er på 8,5 prosent av fakturabeløpet.

Finansdepartementet fastsetter forsinkelsesrenten to ganger i året (1. januar og 1. juli).

Du må betale forsinkelsesrente hvis du betaler skatter og avgifter for sent.

Maksimal rente

Forsinkelsesrenten er også det maksimale du kan legge på ved purring av faktura til forbrukere (privatpersoner) hvis du er selvstendig næringsdrivende eller driver aksjeselskap eller andre typer foretak.

NB! Du kan ikke uten videre plusse på forsinkelsesrente når du sender purring. Et sentralt krav er at det på den opprinnelige fakturaen må stå at du legger til forsinkelsesrente hvis kunden ikke betaler i tide.

De fleste faktureringstjenester og regnskapssystemer beregner forsinkelsesrenten automatisk.

TIPS! Du kan avtale en annen (både høyere og lavere) forsinkelsesrente enn den fastsatte, unntatt når skyldneren er skyldner (debitor) i egenskap av forbruker.

MERK! Forsinkelsesrenten må ikke forveksles med purregebyr.

Hvis du selv vil beregne størrelsen på forsinkelsesrentene, kan du bruke Finansdepartementets kalkulator.

Sjekk DrivBedre-pakken – 21 e-bøker om skatt og økonomi