Konkurs? Insolvens? 14 avgjørende spørsmål

KONKURS, INSOLVENS, GJELD, SKYLDNER: Hvordan avklare om insolvens foreligger? Konkursrådet har satt opp 14 enkle spørsmål som kan klargjøre de faktiske forhold.

De finnes i Rekvirentboken utgitt av Konkursrådet – om framgangsmåten ved begjæring av konkurs.

Det er alltid viktig, hva enten det gjelder personer eller selskap, å avklare hva skyldneren eier.

Dette kan være vanskelig, særlig for personer som lever i formuesfellesskap med ektefelle eller har sameie med samboer, når dette ikke er regulert ved skriftlig avtale.

Konkursrådet minner om lovens system: Det er den som krever at noen må slås konkurs som må bevise at skyldneren er insolvent.

Ved møte med skyldneren kan de faktiske forhold vanligvis klarlegges ved Konkursrådets 14 spørsmål:

 1. Erkjennes kravet eller deler av det ?
 2. Erkjennes insolvens ?
 3. Hvorfor har ikke skyldneren betalt ?
 4. Hva eier skyldneren ?
 5. Hva består verdiene i ?
 6. Hvor er eiendelene plassert ?
 7. Hvor store inntekter har skyldneren ?
 8. Er det noen som skylder deg penger ?
 9. Er det gamle fordringer under inndriving ?
 10. Er fordringene bestridt ?
 11. Hvor stor gjeld har skyldneren ? (Langsiktig og kortsiktig)
 12. Går virksomheten med underskudd ?
 13. Er det annen kreditorpågang eller inkasso ?
 14. Hva skal til for å unngå konkurs ?

– Disse enkle spørsmålene kan ofte avdekke om insolvens foreligger. Tilsvarende spørsmål bør stilles skyldneren i retten, sier Konkursrådet.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter