Kan du bytte type selvangivelse? Ikke etter at du har mottatt den

SELVANGIVELSE, BYTTE: Det lages to typer selvangivelser: Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister og selvangivelse for næringsdrivende. Men kan du bytte type hvis du har fått «feil» versjon? Svaret er nei. Du må bruke den du har fått.

Nye næringsdrivende og nye deltakere i deltakerlignede selskap kunne få tilsendt selvangivelse for næringsdrivende for inntektsåret 2012 dersom det ble gitt beskjed om endring av selvangivelsestype til skattekontorene før 25. februar 2013.

MERK! Personer som har registrert seg i Enhetsregisteret i løpet av 2012, skal få tilsendt selvangivelse for næringsdrivende.

Det er altså ikke mulig å endre selvangivelsestype etter at du har mottatt selvangivelsen.

Skattytere som er deltakere i ANS/KS får selvangivelse for næringsdrivende.

  • De kan ikke benytte seg av leveringsfritak.
  • De kan levere elektronisk, uten å levere næringsoppgave.
  • Skattytere som har fått innberettet inntekt over 50.000 kroner i lønns- og trekkoppgavekode 401 eller 402, får også selvangivelse for næringsdrivende mv. De kan ikke benytte seg av ordningen med leveringsfritak.
  • De som får selvangivelse for næringsdrivende mv får ikke foreløpig skatteberegning, og de får skatteoppgjøret fra august til 16. oktober.

Utsatt elektronisk levering

Du kan søke om utsatt elektronisk levering.

Næringsdrivendes søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen

Lever elektronisk via Altinn

Næringsdrivende (både personlige og upersonlige) som benytter elektronisk søknad om utsettelse og skal sende inn selvangivelsen elektronisk, kan søke om 14 dagers utsettelse. Søknaden må være inne senest 31. mai.

Les mer i vår ebok Næringsrapport skatt: Gjør-det-selv (inngår også til rabattpris  som del av DrivBedre-pakken)