Honorar, frilansere, oppdragstakere: A-melding hver måned?

HONORAR, FRILANSERE, OPPDRAGSTAKERE, A-MELDING: Må en oppdragsgiver levere a-melding hver måned for utbetaling av honorar til frilansere og oppdragstakere?

Svaret er nei. Oppdragsgiveren trenger kun å levere a-melding for de periodene som disse personene har mottatt ytelser/utbetalinger.

MERK! I denne sammenheng omfatter begrepene «frilansere» og «oppdragstakere» utelukkende personer som er ikke-ansatte lønnstakere. Mottar de utbetalinger som næringsinntekt, regnes de som næringsdrivende i denne sammenheng. Da skal utbetalingene ikke oppgis i a-melding, men innberettes i et årlig skjem.

Frilansere, oppdragstakere, personer som mottar honorar mm. skal rapporteres med arbeidsforholdstype «Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm».

Det er ikke et arbeidsforhold som skal inn i Aa-registeret, men oppdragsgiveren har plikt til å rapportere for månedene med utbetalinger.

Eksempel på slike personer: Styremedlemmer, folkevalgte, (lønns)frilansere, personer som innehar tillitsverv, fosterforeldre, støttekontakter, avlastere og personer med omsorgslønn.

Oppdragsgiveren trenger ikke rapportere i a-meldingen fra arbeidsforholdets start, slik som ved ordinære arbeidsforhold.

Rapporteringsplikten gjelder fra utbetalingstidspunktet.

MERK! En frilanser, oppdragstaker mv. er som nevnt enhver som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller annen godtgjørelse uten tjenesteforhold/arbeidsforhold, men uten å være selvstendig næringsdrivende, jfr. folketrygdloven § 1-9.