Hvilke fradrag får næringsdrivende?

FRADRAG NÆRINGSDRIVENDE ENKELTPERSONFORETAK: Bladet Skattebetaleren – som utgis av Skattebetalerforeningen – har laget en oversikt over fradrag som selvstendig næringsdrivende-/ enkeltpersonforetak kan ha krav på i sitt regnskap. Her er noe av oversikten i kortform.

Fradrag som godtas

  • PC (avskrives – som andre innkjøpte driftsmidler – hvis PC med tilleggsutstyr kostet mer enn 15.000 kroner inkl mva for næringsdrivende som ikke er mva-registrert, 15.000 kroner ekskl mva for næringsdrivende som er mva-registrert)
  • regnskapsprogram når næringsdrivende fører regnskapet selv, eventuelt utgifter til regnskapsfører/-byrå
  • verktøy, inventar
  • arbeidstøy (feks kjeledresser for håndverkere) som overhodet ikke egner seg for privat bruk
  • bil (etter spesielle regler)

Les hele artikkelen på DrivBedre.no