Slik får du fradrag for å spandere vin på dine forretningsforbindelser

VIN, SERVERING, FRADRAG: Etter 36 år med forbud ble det  igjen tillatt å servere vin under enkel bevertning av forretningsforbindelser med  rett til fradrag for utlegget.

Kostnader til servering av vin til måltid gir dermed fradragsrett på linje med kostnader til øl innenfor en bestemt fradragsramme. Den fastsettes hvert år og er for tida på godt og vel 400 kroner per person.

Stramme betingelser

I utgangspunktet gir kostnader til representasjon ikke rett til fradrag, heller ikke for næringsdrivende.

Men på visse, stramme betingelser gis det altså en viss adgang til representasjon med fradragsrett, nemlig for «enkel bevertning» av kunder og andre forretningsforbindelser.

Betingelsene – her gjengitt i kortform:

  • du må drive næring
  • kostnaden må være knyttet til næringen
  • bevertningen skjer på arbeidsstedet, eller dersom det ikke er mulig, på et spisested ikke langt unna
  • i vanlig forretnings-/kontortid
  • det må ikke serveres brennevin (men øl eller vin går altså bra)
  • det må ikke forekomme tobakk på regningen
  • kostnadene til bevertningen kan ikke overstige fradragsrammen per person (medregnet deg selv)
  • originalbilag fra spisested må være påført hvor/når/hvem/hvorfor

TIPS! Vær oppmerksom 1: Forekommer det et eneste glass brennevin på kvitteringen fra et spisested, faller hele fradragsretten bort.

TIPS! Vær oppmerksom 2: Slutter regningen på eksempelvis 10 kroner for mye per person, faller også hele fradragsretten bort. Dette gjelder uavhengig av om det er servert øl eller vin. Du kan ikke bare «trekke fra» 10 kroner per person på kvitteringen og få den til å bli fradragsberettiget på den måten.

Les mer om dette og oppdaterte satser i e-boka Smarte skattefradrag i eget firma (inngår også til rabattpris som del av oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken)