Eget firma: Ta heller opp lån når du skal investere i utstyr

EGET FIRMA, INVESTERING, DRIFT: Det kan være farlig for et lite firma å foreta investeringer over driften i stedet for å sørge for langsiktig finansiering. Med dette mener vi at du investerer innkomne midler i for eksempel kontorutstyr, data, produksjonsutstyr osv.

Det kan gå bra hvis driften av ditt eget firma er svært lønnsom.

Hvis ikke, er risikoen at du bruker til investeringer penger som skulle ha gått til kjøp av varer – som igjen skulle ha sørget for mer overskudd etterhvert som de ble solgt videre – og som helst også skulle ha gitt et visst overskudd.

TIPS! Til kjøp av utstyr, og andre investeringer, bør et eget firma altså ha langsiktig finansiering/lån/leasing.

Du kan heller nedbetale raskere hvis du får råd til det underveis.

Kilde: Ebok 007 Økonomifallgruber i egen næring (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)