Eget AS? Har du glemt det ene viktige ordet som du MÅ ha med på fakturaen?

EGET AS, AKSJESELSKAP, FAKTURA, REGNSKAP: Det er ett bestemt ord som SKAL stå på en faktura sendt fra et aksjeselskap, almenaksjeselskap eller NUF for at fakturaen skal oppfylle lovens krav og dermed være gyldig blant annet når det gjelder retten til fradrag for den som betaler fakturaen.

Foreløpig mangler dette bestemte ordet på de aller fleste salgsdokumenter (faktura, nota, regning, evt sluttseddel, avregningsseddel, bilag mv) fra aksjeselskaper m.v.

Det skyldes rett og slett at mange ennå ikke har fått med seg en regelendring som ble offentliggjort 18. september 2012 om at det heretter er obligatorisk at ordet «Foretaksregisteret» står på en faktura fra et AS.

Det er ingen krav om hvor ordet skal stå plassert på dokumentet.

MERK! Men det er ikke tillatt å forkorte det.

Alle er kjent med at brev og forretningsdokumenter skal ha med selskapets organisasjonsnummer (gitt av Foretaksregisteret i Brønnøysund).

Er selskapet også registrert i Merverdiavgiftsmanntallet, skal salgsdokumenter i tillegg inneholde bokstavene MVA plassert bak organisasjonsnummeret.

Til internasjonal korrespondanse anbefales dessuten Norges landkode: NO.

Slik kan et organisasjonsnummer se ut, alt etter om firmaet er moms-registrert eller ikke:

  • NO 987 654 321 MVA
  • NO 987 654 321

Det er ganske vanlig å bruke benevnelsen «org.nr» eller «organisasjonsnummer» foran selve nummeret. Men dette trenger ikke er selskap gjøre hvis det ikke ønsker det.

Det er Foretaksregisterloven som sier at ordet «Foretaksregisteret»skal stå på salgsdokumenter fra selskaper.

Finansdepartementet krevde først at ordet skulle stå like bak organisasjonsnummeret (og eventuelt MVA). Det tok ikke mange timene før de skjønte at dette ikke ville gå i praksis.

Dermed kan «Foretaksregisteret» plasseres akkurat der utstederen av fakturaen selv finner det mest praktisk.

Les om dette og annet aktuelt i vår ebok Økonomifallgruber i egen bedrift (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken).