Forskning og utvikling? Søk om retten til skattefradrag før 1. september!

FORSKNING, UTVIKLING, SKATTEFUNN, FRADRAG, EGET FIRMA: Mange bedrifter driver med forskning og utvikling (FoU) uten å være klar over at aktivitetene kan gi rett til skattefradrag for bedriften. SkatteFUNN støtter både forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter, og du velger selv tema for prosjektet.

Søk SkatteFUNN før 1. september!

TIPS! Ved godkjenning kan årets prosjektkostnader legges inn i fradragsgrunnlaget.

Åpen for alle

SkatteFUNN-ordningen er for alle næringer og selskapsformer, men det er et krav at bedriften er skattepliktig til Norge.

Bedrifter som er skattepliktige, men ikke i skatteposisjon, er inkludert i ordningen.

Bedrifter i alle størrelser (antall ansatte, omsetning etc), er velkommen til SkatteFUNN.

MERK! Les mer på Forskningsrådet om viktige datoer.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter