Del overskuddet i eget selskap med ektefelle/samboer/barn og spar skatt

OVERSKUDDSDELING, SELSKAP, AS, NUF: Kan jeg redusere skatten ved at overskudd i eget selskap (AS, NUF, samvirke) fordeles på ektefelle eller samboer og eventuelt barn på riktig måte? Svaret er ofte ja.

Det er små begrensninger når det gjelder lønnsutbetaling til ektefelle mv hvis det gjelder et aksjeselskap, også når det dreier seg om et familie-AS, NUF eller samvirke hvor ektefellene eier alle aksjene eller den overveiende del av dem.

MERK! Utbetalt inntekt fra et AS, NUF mv skal imidlertid stå i et rimelig forhold til utført arbeid.

Siden alle er lønnstakere når det gjelder AS, NUF mv, kan også alle gjøre seg nytte av minstefradrag i brutto lønn.

I de totale beregningene må man også huske på å regne med arbeidsgiveravgiften som selskapet må ut med av utbetalt lønn, samt feriepenger.

EKSEMPEL: Ektefellen/samboeren får lønn på 100.000 kroner. Disponenten beholder fortsatt sitt maksimale minstefradrag. Men av (sin del av) samme totale lønn får ektefellen nå dessuten et minstefradrag på 40.000 kroner før skatt beregnes (2013-tall).

Det reduserer parets samlede skatt med 11.200 kroner (28 prosent av minstefradraget til ektefellen).

Ekteparet vil altså ha vel 11.000 kroner mer i lommeboka enn om det bare var disponenten som mottok lønn.

TIPS! Det høye minimumsbeløpet i minstefradraget gjør det spesielt gunstig i 2013 med lønn på mellom 31.800 og 81.300 kroner til ektefelle/samboer/barn som ikke har annen inntekt. En lønn på dette nivået gir 31.800 kroner i fradrag i selvangivelsen.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter