Eget AS kan bety bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

AKSJESELSKAP, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, EGET FIRMA: Mange som i dag driver enkeltmannsforetak kan få viktige sosiale rettigheter dersom bedriften gjøres om til et aksjeselskap.

Årsaken er at man som ansatt i et aksjeselskap – også som ansatt i sitt eget aksjeselskap – har rett på sykepenger og arbeidsledighetstrygd, samt at man er dekket av lønnsgarantier dersom bedriften skulle gå overende.

Dette er viktig og kan bli avgjørende for mange næringsdrivende.

I dag har selvstendig næringsdrivende krav på 65 prosent sykepenger sammenlignet med lønnstakere. (Dette øker i løpet av høsten 2017 til 75 prosent.)  Næringsinntekt gir ikke grunnlag for arbeidsledighetstrygd og heller ikke lønnsgaranti ved konkurs.

For fem år siden ble som kjent kravet til aksjekapital i et AS redusert fra 100.000 til 30.000 kroner.

Det er også innført mange forenklinger som gjør det enklere enn før å drive små aksjeselskaper.

Les mer om dette i våre ebøker 007 Økonomifallgruber for næringsdrivende og 008 Økonomifallgruber i eget AS

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok (epub+pdf)

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!