Eget AS kan bety bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

AKSJESELSKAP, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, EGET FIRMA: Mange som i dag driver enkeltmannsforetak kan få viktige sosiale rettigheter dersom bedriften gjøres om til et aksjeselskap.

Årsaken er at man som ansatt i et aksjeselskap – også som ansatt i sitt eget aksjeselskap – har rett på sykepenger og arbeidsledighetstrygd, samt at man er dekket av lønnsgarantier dersom bedriften skulle gå overende.

Dette er viktig og kan bli avgjørende for mange næringsdrivende.

I dag har selvstendig næringsdrivende krav på 80 prosent sykepenger sammenlignet med lønnstakere. (Økt fra 65 prosent og deretter fra 75 prosent.)  Næringsinntekt gir ikke grunnlag for arbeidsledighetstrygd og heller ikke lønnsgaranti ved konkurs.

For noen år siden ble som kjent kravet til aksjekapital i et AS redusert fra 100.000 til 30.000 kroner.

Det er også innført mange forenklinger som gjør det enklere enn før å drive små aksjeselskaper.

Les mer om dette i våre ebok Økonomifallgruver i egen bedrift

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!