Bør jeg opprette eget AS og droppe mitt ENK? 2) Argumenter for eget AS

SKATTEFRI OMDANNING, ENK, AS, AKSJESELSKAP: Det er en relativ enkel sak for innehaveren av et enkeltpersonforetak å få foretatt en skattefri omdanning slik at virksomheten heretter drives som et lite aksjeselskap.

Med revisorfritak og kapitalkrav på 30.000 kroner er inngangsbilletten for et AS blitt mye lavere enn den var før om årene.

Selv om det blir mer byråkrati når den ansatte i AS’et (deg) skal ha lønnsinnberetning, forskuddstrekk mv, er det langt bedre sosiale rettigheter for lønnstakere enn for næringsdrivende både når det gjelder sykepenger og dagpenger.

Samtidig er den økonomiske risikoen normalt mye lavere i et AS.

Nedenfor ser du noen poenger om når det kan være lurt å omdanne ENK’et ditt til eget AS:

  • Når du tar stor økonomisk risiko, i verste fall konkurs.
  • Når AS’et har så stor omsetning at du bare trenger å ta ut en del av overskuddet som lønn. Du slipper skatt aksjeutbytte til deg selv som du ikke tar ut, men lar bli stående, for eksempel som lån til selskapet. Midlene kan tas ut ved behov senere og utbyttebeskattes privat da.
  • Når du ønsker rett til dagpenger ved arbeidsledighet.
  • Når du vil ha 100% sykepenger av lønna. (AS’et kan forsikre seg slik at NAV betaler også de første 16 sykedagene.)
  • Når du kjører 10.000 km eller mer i tjeneste med egen bil og ser skattefri km-godtgjørelse som en fordel (selskapet får fradrag).
  • Når du reiser mye men billig og statens satser for diett er en fordel.

Les mye mer om alt dette i vår ebok 011 Beste selskapsform (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken med ett års oppdatering)