Bør jeg beholde mitt ENK og ikke starte AS? 1) Argumenter for ENK

SKATTEFRI OMDANNING, ENK, AS, AKSJESELSKAP: Det er en relativ enkel sak for innehaveren av et enkeltpersonforetak å få foretatt en skattefri omdanning slik at virksomheten heretter drives som et lite aksjeselskap.

Med revisorfritak og kapitalkrav på 30.000 kroner er inngangsbilletten for et AS blitt mye lavere enn den var før om årene.

Men det blir atskillig mer omstendelighet og byråkrati når den ansatte i AS’et (deg) skal ha lønnsinnberetning, forskuddstrekk mv for å få ut sin arbeidsgodtgjørelse:

 • Det må opprettes en egen bundet bankkonto for forskuddstrekk.
 • Arbeidsgiveravgift må beregnes og innbetales.
 • Feriepenger skal fastsettes etter spesielle regler mv.

TIPS! Her er det enklere i et ENK: Regnskapet avgjør overskudd og dermed skatt.

Nedenfor ser du noen poenger om når det kan være lurt å beholde ENK’et som du har i dag:

 • Når du stort sett har bruk for de inntektene virksomheten gir, altså ikke store årlige overskudd som du kan ”salte ned”.
 • Når du vil ha det enkelt og bruke minst mulig tid og krefter på administrasjon av virksomheten.
 • Når du vil ha fri tilgang til pengene som kommer inn akkurat når det passer deg.
 • Når gratis registrering i Brønnøysund (unntak: mva, ansatte) er verdt å få med seg.
 • Når du ikke har noen økonomisk risiko å snakke om.
 • Når du sørger for å forsikre deg hos NAV for mer sykepenger.
 • Når du bygger opp en buffer for tider med lite oppdrag.
 • Når du vet at du en gang kanskje gjør noe annet (fast jobb? annet yrke?), fordi det er gratis eller i alle fall lettvint å legge ned ditt ENK.

Les mye mer om alt dette i vår ebok 011 Beste selskapsform (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken med ett års oppdatering)