Regnskapsførere med tips om årsregnskapet spesielt for enkeltmannsforetak

REGNSKAPSFØRERE, ÅRSREGNSKAP, SELVANGIVELSE, ENKELTMANNSFORETAK: Regnskapsførernes forening NARF bringer regnskapstips for innehavere av enkeltmannsforetak  som ønsker å bidra til at selvangivelsen og årsregnskapet blir à jour og korrekt.

  • Send lønns- og trekkoppgaver til regnskapsfører dersom du har hatt lønnet arbeid ved siden av næringsvirksomheten.
  • Reiseutgifter hjem/arbeidssted, eventuelt pendlerutgifter, må dokumenteres og redegjøres for.
  • Kjøp og salg av private eiendeler (hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst osv) må regnskapsfører informeres om.
  • Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres (husk at fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret).
  • Utgifter til barnepass må dokumenteres.
  • Endring i familiesituasjon/sivil status må redegjøres for.
  • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring, dersom disse ikke er regnskapsført, må regnskapsføreren informeres om.
  • Forsikringsverdier på nye hus, båter, innbo mm må informeres om.

Les mer her

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter