«Alle» velger nå AS, to av tre av dem uten revisor – Nye NUF’er halvert

AS, AKSJESELSKAP, REVISOR, NUF: Det er stor økning i nye aksjeselskap i Norge i 2012, og to av tre av dem velger bort revisor. Mens stadig færre registrerer NUF.

I 2012 ble det registrert 25.614 nye aksjeselskap i Foretaksregisteret, mot 16.249 nye AS i 2011.

To av tre av de nye aksjeselskapene valgte ikke å ha revisjon.

Tallet på nyregistrerte NUF (norskregistrerte utenlandske foretak) er halvert siden 2011.

Det ble registrert over 9000 flere aksjeselskap i fjor enn året før, en økning på bortimot 58 prosent.

I 2012 valgte 17.031 nyregistrerte aksjeselskap ikke å ha revisor. Dette utgjør 66,5 prosent av de nyregistrerte AS.

Ved utgangen av 2012 var det registrert 73.954 aksjeselskap som har valgt ikke å revidere årsregnskapene sine. Status ved utgangen av 2011 var i underkant av 48.000.

NUF synker

I 2012 ble det registrert under halvparten så mange nye NUF (norskregistrerte utenlandske foretak) som i 2011. 

Også det totale antallet NUF fortsetter å synke.

Bestanden av NUF ved utgangen av 2012 var 14.570, mens det tilsvarende tallet for 2011 var 17.184.

Les oppdatert informasjon i e-boka Smarte skattegoder i eget AS (inngår til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)