Fra foreninger og lag: Du kan få 10.000 kroner skattefritt i honorar!

HONORAR, SKATTEFRITT, FORENINGER, LAG: Får du lønnshonorar for foredrag i hagelaget eller kurs for husflidslaget, er honoraret skattefritt, så sant du ikke holder foredrag eller kurs som del av en næringsvirksomhet.

Samlet lønnsutbetaling til en person fra den enkelte stiftelse, frivillige organisasjon, forening eller lag er fra og med inntektsåret 2016 skattefri opp til 10.000 kroner for mottakeren. (I 2015 var fribeløpet 8000 kroner.)

Forenin­gene mv er etter spesielle regler fritatt for å sende lønns- og trekkoppgave, og honora­ret er skattefritt for mottakeren.

Overstiger beløpet 10.000 kroner fra en forening, skal hele beløpet oppgis i lønns- og trekkoppga­ven og blir skattepliktig inntekt.

Beløp utbetalt i diett og bilgodtgjørelse skal regnes med når det vurderes om grensen er overskredet. Diett og bilgodtgjørelse kan altså ikke komme i tillegg.

MERK! Bare ved trekkfri kostnadsgodtgjørelse (feks diett og bilgodtgjørelse etter statens satser og regulativ) som dekker «et medlems innsats eller opptreden for sin forening», er det fritak for lønnsinnberetning av godtgjørelsen. Er du medlem i foreningen, kan du altså få diett og bilgodtgjørelse i tillegg til ti skattefrie tusenlapper.

TIPS! Det er ingen fastsatt grense for antall foreninger og lag der du kan tjene opptil fribeløpet som lønnsinntekt skattefritt.

Grensen går når din «virksomhet» får et såpass stort omfang at ligningsmyndighetene klassifiserer den som næringsvirksomhet. Da vil i tilfelle alle foreningshonorarene være skattepliktig inntekt i næring.

Les mer om dette i vår ebok Smarte skattefradrag i eget firma

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!