Har du en glemt bankkonto?

BANKKONTO, FORELDELSE: Har en bankkonto ikke vært brukt i løpet av de siste 30 årene, og kontoeieren er ukjent, overtar banken pengene.

Det finnes ingen oversikt over hvor mye som står på slike «sovende» konti i Norge eller over antall ukjente kunder i norske banker.

Nordea opplyser at den gjør det den kan for å oppspore folk. Har de skiftet adresse, leter banken etter dem i folkeregisteret.

Skjer det ikke bevegelse på en konto i løpet av ti år, er banken forpliktet til å gi melding i rekommandert brev til kontohaver eller kontohavers arvinger på den siste adressen som banken er kjent med.

I brevet må banken informere om at en foreldelsesfrist på 20 år begynner å løpe.

Det tar altså tilsammen 30 år før kontoen blir foreldet.

Når så foreldelsesfristen er gått ut, skal banken gjøre «det som med rimelighet kan forventes» for å komme i kontakt med kontoeieren.

Oppnås ikke kontakt, blir kontoen foreldet, og midlene går til bankens egenkapital.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter