Her er de lure måtene å spare til barna

BARN, FORELDRE, SPARING, FOND, KONTO, STUDIELÅN: Det er ikke alltid lurt å opprette en konto i barnets navn og sette inn penger når det passer deg eller når du har muligheten. Mye tyder på at konto i foreldrenes navn ofte er best. Her er en oversikt over fordeler og ulemper.

Fordeler ved konto i foreldrenes navn

 • Foreldrene kan fritt disponere midlene.
 • Foreldrene kan jevnlig gi penger til barna, for eksempel hver måned, uten begrensninger. Arveavgiften er som kjent fjernet.
 • Eventuell verge for barnet oppnevnt av fylkesmannen kommer ikke inn i bildet selv om kontoen overstiger grensebeløpet på to grunnbeløp i folketrygden (2G), for tida 176.640 kroner.
 • Gevinstbeskatning i aksjefond kan unngås dersom andelene overføres til barnet som gave eller arv (arveavgiften er dessuten fjernet).
 • Mulighetene til fullt stipend/studielån i studietida reduseres ikke, siden barnet ikke har egen formue.
 • Foreldrene kan se an barnas modenhet før de overfører penger. Det er ikke alle 18-åringer som klarer å håndtere større pengebeløp på fornuftig vis.

Ulemper ved konto i foreldrenes navn

 • Midlene går inn i boet ved foreldrenes skilsmisse.
 • Midlene går inn i boet ved (en av) foreldrenes død.
 • Ved pågang fra kreditorer kan de kreve midler tatt fra kontoen.

Fordeler ved konto i barnets navn

 • Barnets midler går ikke inn i boet ved foreldrenes død eller skilsmisse.
 • Foreldrenes kreditorer kan ikke kreve foreldrenes gjeld dekket av barnas penger.
 • Formuesbeskatning kan unngås på visse betingelser (feks å sette pengene i livrente).

Ulemper ved konto i barnets navn

 • Nettoformue over bestemte beløp kan føre til reduksjon i stipend/studielån fra Lånekassen.
 • Overstiger sparebeløpet 2G – for tida 176.740 kroner, kan eventuell verge – hvis barnet har det – overta forvaltningen av verdiene eller begrense foreldrenes disposisjon over pengene så lenge barnet er under 18 år.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter