Skattekort: Hva må jeg foreta meg når jeg har flere arbeidsgivere?

LØNN, SKATTEKORT, TABELLKORT, PROSENTKORT, ARBEIDSGIVER, ARBEIDSTAKER, ANSATT: Har du tabellkort og flere arbeidsgivere, pensjonsutbetalere eller liknende, bør du gjøre disse oppmerksomme på om de er din hovedarbeidsgiver (der du tjener mest), eller om de er en biarbeidsgiver.

MERK! NAV er i denne sammenhengen å regne som en arbeidsgiver.

Hovedarbeidsgiver skal trekke skatt etter tabell (tidligere del 1 av skattekortet), mens andre arbeidsgivere skal trekke skatt i prosent (tidligere del 2).

Unngå feil skattetrekk

Du kan også søke om prosentkort for å unngå feil skattetrekk.

I utgangspunktet får alle som har flere arbeidsgivere over tid utstedt prosentkort. Men Skatteetatens beregninger er basert på siste kjente skatteoppgjør, eventuelt siste endring av skattekortet, så endringer etter dette blir ikke fanget opp.

Ytelser fra NAV og arbeidsinntekt i tillegg

Mottar du ytelser fra NAV og har arbeidsinntekt i tillegg? Da må du være ekstra oppmerksom.

NAV får nemlig skattekortopplysningene elektronisk og er ikke alltid informert om at du har annen hovedarbeidsgiver.

TIPS! Pass på at ikke både din hovedarbeidsgiver og NAV trekker etter tabell.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter