Slik kan du som innehaver ordne deg med skattefri mellomregningskonto i ditt eget selskap

MELLOMREGNING, LÅN, EGET FIRMA, SKATT: Ofte har innehaveren av eget selskap (AS, NUF, SA) en mellomregningskonto som brukes privat, gjerne til større anskaffelser eller løpende forbruk. Hvordan kan dette takles i praksis?

Spørsmålene er gjerne:

  • Er det nok å føre gjelden i selskapets regnskap ved hvert årsskifte?
  • Hva må ellers gjøres for å unngå at skattekontoret omklassifiserer mellomregningsbeløpet til skattepliktig lønn eller utbytte?

Skriftlig avtale avgjørende

Med en mellomregningskonto i eget AS er en skriftlig låneavtale helt avgjørende.

TIPS! Lånevilkårene bør ikke være helt uspesifiserte, men lånet kan gis som et rammelån (altså at aksjonæren trekker etter behov, opp til et fastsatt lånebeløp). Er det behov for å låne mer, eller forlenge lånet, bør det inngås en ny låneavtale, eventuelt i tillegg til den eksisterende.

Løpende tilbakebetalinger

Advokatene Syversen/Andersen i Simonsen DA har oppsummert dette slik i Finansavisen:

  • Før opp lånet i selvangivelsen.
  • Foreta løpende tilbakebetalinger i langsiktige mellomregningsforhold.
  • Ta ikke opp lån i eget selskap hvis du er åpenbart insolvent.
  • Avtal markedsmessige renter. Er lånet rentefritt, kan skattekontoret lønnsbeskatte ansatt aksjonær for rente, eventuelt omklassifisere til ulovlig utdelt utbytte.
  • Uten opplysninger om dette i selvangivelsen kan det dessuten bli tilleggsskatt.

Vær i forkant – før skattekontoret

Uansett anbefales aksjonær/ansatt med løpende lån i eget AS å være bevisst i forkant på kravene til dokumentasjon og vilkår – før skattekontoret eventuelt kommer på banen.

Kilde: Ebok Smarte skattegoder i eget AS (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)