Mangler du PIN-koder til selvangivelsen? Slik får du dem

PIN-KODE, SELVANGIVELSE, SKATT, FRADRAG: Dette må du vite: Du får kun PIN-koder i vanlig brevpost. Brevet kommer til din adresse i folkeregisteret. Skatteetaten sender brevet så snart som mulig, senest innen tre virkedager. De bruker nøytral konvolutt. Husk navn på postkassen. Sjekk postkassen daglig.

TIPS! Nye PIN-koder bestiller du på http://www.skatteetaten.no/pin eller via SMS, skriv pinkode <mellomrom> fødselsnummer (11 siffer) og send til 02111.

Skatteetaten svarer her på noen vanlige spørsmål om utsendelse av PIN-koder:

Hvilken adresse blir PIN-kodene sendt til?

PIN-kodene blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Hvis du er registrert med både en bostedsadresse og en postadresse i Folkeregisteret, vil du få PIN-kodene sendt til postadressen.

Hvor lang tid tar det fra man bestiller kodene til man får dem i posten?

Det tar 1-5 virkedager før du mottar PIN-kodene. PIN-kodene blir sendt som A-post.

Er det mulig å motta PIN-koder på e-post eller SMS i stedet for i posten?

Nei, av sikkerhetsmessige grunner blir PIN-kodene kun sendt til folkeregistrert adresse. Hvis du imidlertid allerede er registrert som bruker av MinID, kan brukerprofilen din endres slik at du får koder for innlogging tilsendt på SMS i stedet for å benytte PIN-kodebrevet.

Kan PIN-kodene bli sendt til en annen adresse enn den man er registrert med i Folkeregisteret?

Nei, av sikkerhetsmessige årsaker blir PIN-kodene kun sendt til den adressen man er registrert med i Folkeregisteret.

Er PIN-koder til MinID det samme som engangskoder til Altinn?

Nei, MinID er en felles innlogging til offentlige tjenester på internett (herunder også Altinn), mens engangskoder til Altinn kun kan benyttes på www.altinn.no.

Hvilket navn får brukerstøtten opplyst når man bestiller PIN-kodene?

Brukerstøtten ser ingen navn eller personopplysninger annet enn fødselsnummeret når man bestiller PIN-koder. Det vises kun en bekreftelse på at PIN-kodene er bestilt for det fødselsnummeret som legges inn i bestillingen.

Hvordan ser konvolutten med PIN-kodene ut?

Konvolutten er hvit, og det står at utsendingen har prioritet som A-post. På baksiden står returadressen.

Hva skjer med PIN-kodearket hvis det ikke kommer fram i posten?

Hvis du for eksempel er registrert med feil adresse i Folkeregisteret, vil PIN-kodene bli sendt i retur til Skattedirektoratet.

Hvem skal man kontakte hvis man ikke mottar PIN-kodene i posten?

Ta kontakt med Folkeregisteret for å få bekreftet at adressen PIN-kodene skal sendes til er riktig. Husk at du må merke postkassen med både fornavn og etternavn.

Hvem har ansvaret for utsendingen av PIN-koder?

Skattedirektoratet distribuerer PIN-kodene og har ansvar for utsendingen.

Les også vår ebok Skattemelding og næringstall (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)