Er det lurest å velge SA (samvirkeforetak) og ikke AS?

SAMVIRKE, AKSJESELSKAP, SELSKAPSFORM: Samvirkeforetak (SA) er en relativt dårlig kjent selskapsform som nå blir tatt mer og mer i bruk. SA erstatter blant annet tidligere BA og kan ha mange fordeler.

Denne selskapsformen bringer med seg det beste fra enkeltpersonforetaket på den ene sida (ikke krav om selskapskapital eller revisor) og fra AS’et på den andre sida (økonomisk ansvar og risiko begrenset til innbetalt andel).

I et SA kan du være ansatt og ha vanlige trygdemessige og andre rettigheter.

Det må minst to andelshavere til for å danne et SA.

Både fysiske personer og juridiske personer (dvs selskaper og lign) kan være andelshaver.

Du kan lese mer om samvirkeforetak i vår ebok Beste organisasjonsform: Fordeler og ulemper eller i den omfattende DrivBedre-pakken.